Építészeti Geometria és Informatika Tanszék

Tanszékvezető: Dr. Szoboszlai Mihály

Az Építészeti Geometria és Informatika Tanszék (korábban Ábrázoló Mértani Tanszék vagy Építészeti Ábrázolás Tanszék) a tradicionális és a modern építészeti ábrázolás, térformálás geometriai és informatikai ismereteit oktatja az építészhallgatóknak.

A Tanszék az Építészmérnöki Kar megalakulásától kezdve fő feladatának tekinti a hallgatók térlátásának fejlesztését, széleskörű geometriai, konstruálási ismeretek átadását, a CAD modellezés mérnöki gyakorlatának elsajátítását. Az ábrázolás mellett felkészíti a hallgatókat arra, hogy az építész szakma sikeres műveléséhez szükséges térlátás és informatikai ismeret készség szintű képességgé alakuljon. A tanszék nemzetközi szinten is versenyképes ismereteket ad hallgatóinknak ahhoz, hogy az építésztervezői, építészmérnöki gyakorlatuk során felmerülő geometriai és informatikai problémákat magas szinten kezelhessék.

Oktatóink a reguláris oktatás mellet számos sikeres tudományos diákköri munkában nyújtottak szakmai támogatást hallgatóinknak.A tanszéken folyó kutatómunka a mérnöki ábrázolás, a vizuális m űszaki kommunikáció fejlesztése és adaptív alkalmazói integrálása köré épül.