Egyetemi, kari szabályzatok, utasítások, tájékoztatók

Ezen az oldalon az érvényben lévő szabályzatok, utasítások elérhetősége található.

Korábbi dokumentumokat (egyes szabályzatok felmenő rendszerben történő alkalmazásához) a Korábbi szabályzatok menüpont alatt érhetők el.
Dékáni körlevelek a Dékáni körlevelek menüpont alatt érhetők el.

kari szabályzat
A dokumentum címe, fájl neve Letöltés
A BME Építészmérnöki Kar Felvételi Szabályzata
     felveteli_szabalyzat_2018-01-24.pdf
677.13 KB
A docensi kinevezés kiegészítő feltételei
     docensi_kovetelmenyek_2014.pdf
433.67 KB
Az ingatlanfejlesztő építészmérnöki, a szerkezettervező építészmérnöki, a tervező építészmérnöki és az urbanista építészmérnöki mesterképzések diplomaszabályzata 2017
     diplomaszabalyzat_msc_2017-09-28.pdf
355.58 KB
Építészmérnöki Kar SzMSz
     epk-szmsz-terv-2016-11-28-v-final.pdf
618.59 KB
Építészmérnöki osztatlan mesterképzés diplomaszabályzata 2017
     osztatlan_diplomaszablyzat_modositas_20180124.pdf
356.48 KB
Építészmérnöki osztatlan mesterképzés és építész mesterképzés diplomaszabályzata
     diploma_szabalyzat_mod_18_02_22_vegleges_jeloletlen.pdf
613.26 KB
Erasmus tantárgy-akkreditációs szabályzat
     erasmus_tantargy-akkreditacios_szabalyzat_20120516.pdf
432.89 KB
dékáni utasítás
A dokumentum címe, fájl neve Letöltés
1/2012 Dékáni utasítás a komplex tantárgyak meghirdetésének rendjéről
     1-2012-dekani-utasitas-a-komplex-targyak-meghirdetesenek-rendjerol.pdf
118.89 KB
1/2016 Dékáni utasítás a dékánhelyettesek és a hivatalvezető feladat- és hatásköréről módosítása
     1_2016_dekani_utasitas_mod_20180508.pdf
469.09 KB
1/2017 Dékáni Utasítás a Tanszéki Ügyrend tartalmáról
     dekani_utasitas_a_tanszeki_ugyrend_tartalmarol.pdf
386.19 KB
1/2018 Dékáni Utasítás a 2018/2019. tanév időbeosztása
     1-2018_dekani_utasitas.pdf
435.72 KB
1/2019 Dékáni Utasítás
     epk_oszt_specval_du_20190104.pdf
270.14 KB
1/2020. (02.08.) sz. dékáni utasítás a hallgatói fizetési kedvezményekre irányuló kérelmek elbírálása során alkalmazandó szempontrendszerről és a kari eljárásrendről
     1-2020-epk-fk-du.pdf
978.23 KB
10/2017 Dékáni utasítás a diplomatervhez tartozó Opponensi Vélemény (Bírálat) kötelező tartalmi követelményei
     10_2017_dekani_utasitas_diplomaterv_opponensi_velemeny_kovetelmenyei.pdf
248.32 KB
11/2017 Dékáni utasítás a záróvizsga, a diplomamunka-készítés és a diplomavédés rendjéről a BME Építészmérnöki Karán a 7 féléves BSc szakon
     tantargyi_adatlap_bsc_diploma_7_feleves_melleklet.pdf
223.56 KB
11/2017 Dékáni utasítás a záróvizsga, a diplomamunka-készítés és a diplomavédés rendjéről a BME Építészmérnöki Karán a 7 féléves BSc szakon
     uj_bsc_7_feleves_diploma_kovetelmenyek_modositott_tartalom_20180124.pdf
444.62 KB
12/2017 Dékáni utasítás a záróvizsga, a diplomamunka-készítés és a diplomavédés rendjéről a BME Építészmérnöki Karán a 8 féléves BSc szakon
     uj_bsc_8_feleves_diploma_kovetelmenyek.pdf
353.62 KB
13/2017 Dékáni utasítás a Diplomatervezés tárgy és a Záróvizsga értékelésének rendje és ütemezése a BME ÉPK Osztatlan építészmérnöki szakon és az Ingatlanfejlesztő, a Szerkezettervezési, a Tervező és az Urbanista építészmérnöki mesterképzéseken
     13_2017_du_modositott_20180125.pdf
599.15 KB
14/2017 Dékáni utasítás - az Építészeti Geometria és Informatika Tanszék ügyrendje
     14_2017_du_101_egi_tanszeki_ugyrend.pdf
398.84 KB
15/2017 Dékáni utasítás - az Építéstechnológia és Építésmenedzsment Tanszék ügyrendje
     15_2017_du_102_kiv_tanszeki_ugyrend.pdf
829.19 KB
16/2017 Dékáni utasítás - az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék ügyrendje
     16_2017_du_103_ept_tanszeki_ugyrend.pdf
672.03 KB
17/2017 Dékáni utasítás - az Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék ügyrendje
     17_2017_du_105_en_tanszeki_ugyrend.pdf
628.18 KB
18/2017 Dékáni utasítás - az Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék ügyrendje
     18_2017_du_108_ip_tanszeki_ugyrend.pdf
619.62 KB
19/2017 Dékáni utasítás - az Középülettervezési Tanszék ügyrendje
     19_2017_du_109_ko_tanszeki_ugyrend.pdf
747.02 KB
2/2014 Dékáni utasítás az Építészmérnöki Kar Pályázati eljárásrendjéről
     2014_dekaniutasitas_palyazatieljarasirend_20141028.pdf
160.87 KB
2/2018 Dékáni Utasítása BME Építészmérnöki Karán alkalmazott juttatási rendszerről
     du_2018-02_epk_juttatasi_rendszer.pdf
411.37 KB
20/2017 Dékáni utasítás - az Lakóépülettervezési Tanszék ügyrendje
     20_2017_du_110_la_tanszeki_ugyrend.pdf
594.15 KB
21/2017 Dékáni utasítás - az Rajzi és Formaismereti Tanszék ügyrendje
     21_2017_du_111_ra_tanszeki_ugyrend.pdf
609.54 KB
22/2017 Dékáni utasítás - az Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék ügyrendje
     22_2017_du_112_szt_tanszeki_ugyrend.pdf
633.71 KB
23/2017 Dékáni utasítás - az Urbanisztika Tanszék ügyrendje
     23_2017_du_113-urb_tanszeki_ugyrend.pdf
648.67 KB
24/2017 Dékáni utasítás - az Épületszerkezettani Tanszék ügyrendje
     24_2017_du_106_es_tanszeki_ugyrend.pdf
624.17 KB
3/2015 Dékáni utasítás az Építészmérnöki Kar folyamatleírásairól
     3_2015_du_epk_folyamatleirasok_2016-01-31.pdf
771.1 KB
3/2016 Dékáni utasítás a BSc és MSc szakbizottságok ügyrendjéről
     3_du_ugyrend_szakbizottsag_20161122_fr.pdf
425.68 KB
3/2018 Dékáni utasítás a Kari Gazdasági Bizottság ügyrendjéről
     du_2018-03_epk-kgb-ugyrend.pdf
402.28 KB
4/2015 Dékáni utasítás az Építészmérnöki Kar ellenőrzési nyomvonalairól
     4_2015_du_epk_ellenorzesi_nyomvonalak_2016-01-31.pdf
800.79 KB
4/2016 Dékáni Utasítás a bélyegzőhasználat rendjéről
     dekani_utasitas_a_belyegzohasznalat_rendjerol.pdf
336.93 KB
5/2015 Dékáni utasítás az Építészmérnöki Kar belső kontroll szabályzatáról
     5_2015_du_epk_belso_kontroll_szabalyzat_2016-02-01.pdf
694.71 KB
5/2016 Dékáni Utasítás az iratkezelés szabályairól
     dekani_utasitas_az_iratkezeles_szabalyairol.pdf
495.61 KB
5/2018. (06.20.) sz. Dékáni Utasítás
     5_2018_dekani_utasitas.pdf
347.78 KB
6/2015 Dékáni utasítás az Építészmérnöki Kar szöveges kockázati jelentéséről
     6_2015_du_epk_szoveges_kockazati_jelentes_2016-08-12.pdf
1.06 MB
8/2017 Dékáni utasítás az Építészmérnöki Kar átvételi szabályairól
     8_2017_dekani_utasitas_atveteli_szabalyok_veg.pdf
283.98 KB
9/2017 Dékáni utasítás a diplomatervekhez tartozó Szakági Műszaki Leírások és Kiemelt Műszaki Szakági Munkarész, terv fejezetek részletes, speciális tartalmi követelményeiről
     9_2017_dekani_utasitas_diplomaterv_szakagi_kovetelmenyei_veg_0922.pdf
361.89 KB
Dékáni utasítás a tantárgyak felvételének az angol nyelven folyó képzésről
     athallgatas_angol_nyelven_20140618.doc
48.5 KB
tájékoztató
A dokumentum címe, fájl neve Letöltés
MSc felvételi mintafeladatok
     mscfelveteli_sziltan_2018_a.pdf
240.91 KB