A Kar vezetése

Dékán

egyetemi tanár
463-3522

dekan at epitesz.bme.hu

Oktatási dékánhelyettes

egyetemi docens
463-3521

odh at epitesz.bme.hu

Nemzetközi oktatási dékánhelyettes

egyetemi docens
463-3521

ndh at epitesz.bme.hu

Gazdasági dékánhelyettes

egyetemi docens
463-1354

gdh at epitesz.bme.hu

Tudományos dékánhelyettes

egyetemi docens
463-3521

tdh at epitesz.bme.hu

Nemzetközi kapcsolatok dékánhelyettese

egyetemi docens
463-3521

kdh at epitesz.bme.hu