Építéstechnológia és Menedzsment Tanszék

Tanszékvezető: Dr. Mályusz Levente

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karának Építéstechnológia és Menedzsment Tanszék 1951-ben kezdte el működését.

Az egyetem nyolc Kara közül az Építészmérnöki- és az építőmérnöki Karon folyó oktatásban vesz részt szervesen. Fő profilját az építés társadalmi-, gazdasági- és jogi környezetének, technológiájának, know-how -jának (építészet), elméleti kérdéseinek (menedzsment tudomány), valamint gyakorlati eljárásainak és szakmai fogásainak vonatkozásai képezik.

Szakterülete alapvetően az építéstechnológia, az építési menedzsment, az építés-gazdaságtan, az építésgépesítés, az építőipari döntés előkészítés, az építési jog és a létesítménygazdálkodás aktuális – a szakemberképzés, kutatás, valamint ipari hasznosítás által igényelt, meghatározó – területeit fedi le.