Korábbi szabályzatok

Ezen az oldalon (a jogkövetés biztosítása érdekében) a hatályon kívüli  szabályzatok, utasítások és dokumentumok elérhetősége található.

A hatályos szabályzatok, utasítások és dokumentumok a Szabályzatok menüpont alatt érhetők el.

A szerverre feltöltött, hatályos dokumentumok további elérhetősége betűrendben, dokumentumtípusként csoportosítva: Dokumentumok menüpont alatt.

kari szabályzat
A dokumentum címe, fájl neve Letöltés
BSc diplomaszabályzat 2013
     bsc_diplomaszabalyzat_2013.pdf
381.34 KB
Építészmérnöki Kar SzMSz 2013. 10. 28.
     kari_szmsz_2013_10_28.pdf
330.04 KB
Építészmérnöki osztatlan mesterképzés diplomaszabályzata 2017
     diplomaszabalyzat_osztatlan_2017-05-31.pdf
353.47 KB
Építészméröki osztatlan képzés diplomaszabályzata 2008
     diplomaszabalyzat_msc_081201.pdf
267.21 KB
Kari SZMSZ
     epk-szmsz_2012-10-29.pdf
362.39 KB
MSc felvételi pontszámítási szabályzat
     msc_felveteli_2013_0101.pdf
149.4 KB
Oklevelek, igazolások díjai
     oklevel-igazolas-dijak.pdf
265.41 KB
Specializációválasztási szabályzat
     epk-specializacio_valasztasi_szabalyzat_20161027.pdf
412.72 KB
Szakirány választási szabályzat
     szakirany_szab_terv_obelf_131010_20131125.pdf
201 KB
Szakirány választási szabályzat 2012
     szakiranyvalasztasiszabalyzat_2012_05_16.pdf
248.12 KB
dékáni utasítás
A dokumentum címe, fájl neve Letöltés
2/2015. (06. 23.) számú Dékáni Utasítás a d2/2015. (06. 23.) számú Dékáni Utasítás a doktorandusz önköltségtérítés rendjérőloktorandusz önköltségtérítés rendjéről
     2_dekani_utasitas_doktorandusz_onkoltseg_20150723.pdf
326.59 KB
2/2016 Dékáni Utasítás az önköltség/költségtérítés csökkentésének lehetséges módjairól, és az erre vonatkozó kérelmek elbírálásának rendjéről.
     2_2016_dekani_utasitas_koltsegcsokk_eljaras.pdf
217.78 KB
3/2019. (IX.24.) sz. dékáni utasítás a hallgatói fizetési kedvezményekre irányuló kérelmek elbírálása során alkalmazandó szempontrendszerről és a kari eljárásrendről
     3-2019_epk-fk-du_0923.pdf
990.45 KB
A költségtérítés csökkentésére benyújtott kérelmek elbírálási rendje
     1_2014_du_a_koltsegcsokkentesrol.pdf
448.2 KB
egyetemi szabályzat
A dokumentum címe, fájl neve Letöltés
BME felvételi és átvételi szabályzat
     bme_felveteli_es_atveteli_szabalyzat_20130225.pdf
143.27 KB
BME Szervezeti Felépítés és Működési Rend
     bme-szfmr_20130128.pdf
391.68 KB
BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata
     bme_tvsz_2014_december_22.pdf
551.81 KB
BME Térítési és Juttatási Szabályzat
     tjsz_20141027.pdf
257.91 KB
rektori utasítás
A dokumentum címe, fájl neve Letöltés
A hallgatók által fizetendő egyéb díjakról
     bme_egyeb_dijak_20130131.pdf
340.34 KB
BME Tanulmányi ügyrend
     12_2013_0624_ru_az_oktatas_szervezeserol.pdf
380.01 KB
tájékoztató
A dokumentum címe, fájl neve Letöltés
Kari tájékoztató az ötéves osztatlan és a BSc képzés nappali tagozat 1. évfolyamos hallgatói számára
     bme-epk-kari_tajekoztato_2013_2014.pdf
747.53 KB