Középülettervezési Tanszék

Tanszékvezető: Balázs Mihály DLA

A Középülettervezési Tanszék megalakulása óta a magyarországi építészképzés meghatározó műhelye. Ez az itt diplomázott hírneves építészegyéniségeknek, a tanszék szellemiségét meghatározó oktatóknak, az itt felkészülő jelentős számú mesterjelöltnek, hallgatóink pályázati és elhelyezkedési eredményeinek köszönhető.

A tervezésoktatást gyakorlati és elméleti ismeretek együttes jelenléte, kis létszámú csoportmunka és személyes hangvétel jellemzi. Munkamódszerünk nyitottságon, széleskörű együttműködésen és az alkotói szabadság tiszteletben tartásán alapul.

A középületek funkcionális működésének tanulmányozásán túl a tanszék arculatát épület és környezet kapcsolata, az illeszkedés problémája, az építészet ökológiai és szociális összetevői, a fenntarthatóság, a mérnöki és művészi szempontok szintézise határozzák meg.

Arra törekszünk, hogy az általános tervezési ismeretek átadása mellett az építészetet a kultúra tágabb összefüggési rendszerében mutassuk fel, mert meggyőződésünk szerint enélkül annak lényegi sajátosságai nem ismerhetők fel.