Lakóépülettervezési Tanszék

Tanszékvezető: Sugár Péter DLA

A Lakóépülettervezési Tanszék fő profilja a lakással és a lakóházakkal kapcsolatos oktatási és kutatási feladatok elvégzése.

A tanszék kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a hallgatók a tervezési munkáikat nagyfokú társadalmi érzékenységgel, kreativitással és megfelelő műszaki tartalommal oldják meg. A tanszék oktatói alkotó, az építészetet gyakorlatban is művelő szakemberek, akik a tanszéki profilhoz kapcsolódó kutatásokat is végeznek.

A tanszék 13 kötelező tárgyat és 6 választható tárgyat hirdet meg, többségét angol nyelven is. A tárgyak tematikái és feladatai reagálnak a folyamatosan változó körülményekre és igényekre, ez segíti hallgatóinkat, hogy használható tudás birtokába jussanak és felelősen tudjanak dönteni az épített környezetünket illetően.

A tanszék kutatási témáit doktoranduszaival és a graduális képzés hallgatóival közösen, folyamatos párbeszéd keretei közt dolgozza ki – az itt elért eredmények biztosítják oktatásunk megújulását.