Rajzi és Formaismereti Tanszék

Tanszékvezető: Molnár Csaba DLA

A természet rendjét tükröző szépség harmóniája a művészi szabadság égisze alatt az, ami a Műegyetem Rajzi és Formaismereti Tanszékének ars poeticája.

Hagyományos és digitális technikával megjelenítve egyaránt ez a Tanszék törekvése.

A „külcsín és a belbecs” harmóniája az, ami igazán számít – tartja egy régi mondás.

Az „intuitív és a racionális” harmóniája az, ami a minket körülvevő, elsősorban épített (mesterséges) környezet jellemzője.

Tevékenységünk az intuíción alapul, ahol az emberi (humán) tényezőt tekintjük döntőnek, („Puting human above material resources”)

„a tett halála az okoskodás” alapon. („Learning by doing”)

Az alkotók a Tanszék tanárai, - gyakorló építészek, képző- és iparművészek – valamint hallgatói – építészek, termék és forma-, vizuális környezettervezők.