A 2020-as tavaszi félév rendje az Építészmérnöki Kar hallgatói számára

Kedves Hallgatóink!

A 2020 március 11-i döntésre tekintettel a BME és Karunk is távoktatásra áll át ideiglenesen. Ennek kapcsán a 2020 tavaszi félév munkáját és oktatását szeretnénk megszervezni és kialakítani. A közös cél, hogy Önök az átállás nehézségeit megoldva, sikeresen tudják a félévet teljesíteni. Karunk oktatói a napokban azon dolgoznak, hogy az átálláshoz szükséges tananyagok és eszközök rendelkezésre álljanak. Jelen üzenetünkben ennek lépéseibe szeretnénk Önöket beavatni.

Az Építészmérnöki Kar oktatásának 2020 tavaszi megváltozott menetrendje
A BME rektora 2020. 03. 12-13-át rendkívüli rektori szünetté nyilvánította, majd a 2020.03.16 és 2020.03.20 közötti időszakra került a tavaszi szünet.
2020. március 23-27. között az eredeti helyén megtartott vázlattervi héttel folytatódik az oktatás.
2020. március 23-tól távoktatás bevezetése kezdődik.
A vázlattervi hetet felhasználva a felkészülésre, március 23-27. között kerülnek a tananyagok feltöltésre a távoktatási rendszerbe.
A vázlattervi hét folyamán egy távoktatási rendszerrel kapcsolatos információkat tartalmazó órarendet küldünk önöknek.
Az órák alapvetően az órarendi időpontban kerülnek megtartásra, de szeretnénk kihasználni a digitális technológia lehetőségeit, ezért szintén a vázlattervi hét folyamán részletes tájékoztatót küldünk, amely tartalmazza az oktatások heti időpontjaihoz kapcsolódóan az egyes órák oktatási módját. Ebben a dokumentumban külön fogjuk jelezni azokat az órákat, amelyek mindenképp személyes jelenlétet igényelnek (ha az óra, annak jellege miatt − pl. épületlátogatás, tantermi rajzóra −, csak a járványügyi intézkedések feloldása után tartható meg). Ezeknek az óráknak a kiváltására külön tervet dolgozunk ki.
2020. március 30-tól indul a távoktatás.

Az Építészmérnöki Kar 2020 tavaszi félévben alkalmazott kommunikációs eszközei
A hallgatók és oktatók alapvető kommunikációja a Moodle rendszeren keresztül fog történni. Aki még nem lépett volna be a rendszerbe, az 2020. március 22. 23:59 határidővel ezt tegye meg. (Ehhez segítség itt található: https://www.epitesz.bme.hu/tartalom/digitalis-atallas )
Az egyéb kommunikációs eszközök tekintetében a tanszékek a Moodle rendszeren keresztül értesítik a hallgatóságot. Ez tantárgyanként kis mértékben eltérő lehet, a tantárgy oktatási módszertana szerint. A pontos menetrendről a konzultációk formájáról a tantárgyfelelősök értesítik a hallgatókat.
A tantárgyak meghirdetett menetrendje a körülményekhez igazodva módosulhat, de a teljesítményértékelések tekintetében az irányadó álláspont, hogy ennek rendszere csak kifejezetten indokolt esetben változik. Ez azt jelenti, hogy alapesetben a félévközi és a félév végi leadások menetrendje is a félév elején meghirdetett módon történik. Ahol ettől eltérés adódik, azt a kari egyeztetések után a tárgyfelelős és a kar a hallgatóság tudomására hozza, még a vázlattervi hét folyamán.
A több tanszéket érintő tantárgyak (komplex, diploma) konzultációinak menetrendje és rendezése tekintetében a hallgatók külön tájékoztatót kapnak.
A Moodle rendszeren kívül a kar kéri az MS Teams regisztráció elvégzését is. Ehhez minden hallgatónak szükséges rendelkeznie MS Office 365 regisztrációval (tájékoztató az alábbi linken található: https://www.epitesz.bme.hu/tartalom/office-365-regisztracio-egyetemi-pol...). Kérjük, hogy akinek már van regisztrációja egyetemen kívüli címmel, az a tájékoztató szerinti user@edu.bme.hu címmel is végezze el a regisztrációt, hogy az egyetemi listák képzésénél az adatok kezelhetőek legyenek. A hallgatói regisztráció határideje 2020. március 22. 23:59.
A diplomavédések és a vizsgák rendjéről a félév során, a későbbiekben fogunk tájékoztatást adni.

Az átállással vagy a félévi menetrenddel kapcsolatos további kérdések tekintetében, illetve amennyiben a Moodle vagy az MS Teams belépés valamilyen okból akadályba ütközne, folyamatosan frissülő honlapunkon (https://www.epitesz.bme.hu), az Építészmérnöki Kar Facebook, és Instagram oldalán tudnak tájékozódni. Egyedi probléma felmerülése esetén írjanak az alábbi címek egyikére: kommunikacio@epitesz.bme.hu , elnok@epiteszhk.hu, hivatalvezeto@epitesz.bme.hu.

Vigyázzunk egymásra!

Budapest, 2020. március. 20.

prof. Alföldi György DLA Dr. Vidovszky István
BME ÉPK dékán BME ÉPK oktatási dékánhelyettes

2020. 03. 20.