Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedések

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedések

Magyarország Kormánya 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A Koordinációs Bizottság a kormányrendelet és a fenntartó tájékoztatása alapján 2020. március 11. 19:00 órai hatállyal a következő intézkedéseket lépteti életbe:

I. Oktatási tevékenység felfüggesztése

1. Az Egyetemen a rendes oktatási tevékenység 2020. március 12. 0:00 órától határozatlan ideig a következők szerint felfüggesztésre, illetve átszervezésre kerül:

2020. március 12. (csütörtök) és 13. (péntek) rendkívüli rektori tanítási szünet;
2020. március 16-20. közötti időszak: tavaszi szünet;
2020. március 23. napjától kezdődően rendkívüli munkarendben, távoktatási módszerekkel (fejlett technológiák, információs rendszerek útján) folytatandó az oktatási tevékenység.
2. A vészhelyzetre tekintettel a tavaszi félév 2020. augusztus 31. napjáig meghosszabbításra kerül, egyes tanulmányi cselekmények (pl. laborgyakorlatok, vizsgák, záróvizsgák) teljesítésére eddig az időpontig kerülhet sor.

3. A Koordinációs Bizottság később, a fenntartóval egyeztetve dönt a félév további részének beosztásáról.

II. Hallgatókra vonatkozó rendelkezések

1. A rendes oktatási tevékenység felfüggesztésének időtartama alatt, azaz 2020. március 12. 0:00 órától

hallgató – ide nem értve a doktoranduszt – nem léphet az Egyetem területére;
a magyar állampolgár vagy Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező kollégistának a kollégiumot haladéktalanul (2020. március 15-ig) el kell hagynia és haza kell térnie állandó lakóhelyére;
külföldi kollégista hallgató továbbra is a kollégiumban maradhat, ha hazaköltözése jelenleg nem megoldható.
2. A Kormány – tekintettel a vészhelyzetre – egyes felsőoktatási jogszabályokat, így az átsorolásra vonatkozókat ideiglenesen módosítani fogja.

3. Hallgató bármely a tanulmányaival összefüggő ügyet kizárólag elektronikus úton intézhet.

III. Munkatársakra vonatkozó rendelkezések

1. A munkatársak (foglalkoztatási jogviszonytól függetlenül) az eddigi rend szerint kötelesek munkaköri feladataiknak eleget tenni, az Egyetem területére továbbra is beléphetnek, de a korábbi intézkedések szerinti járványügyi védekezéssel összefüggő korlátozásokat be kell tartaniuk.

2. A rendkívüli szünet időszakában – 2020. március 12-22. – az oktatóknak ki kell dolgozni a távoktatási módszereket, amelyekkel az oktatási tevékenységet folytatni tudják.

3. Az Egyetem működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása (üzemeltetés, pénzügy, Informatika, HR és egyéb szolgáltatások, vagyis jellemzően a Kancellária feladatkörei) nem változik, a korlátozás az e tevékenységeket ellátókra nem vonatkozik. Ugyanez vonatkozik az Egyetem területén, az intézmény részére szolgáltatást nyújtó szervezetekre, gazdasági társaságokra és munkavállalóikra.

Jelen intézkedések a fenntartó – Innovációs és Technológiai Minisztérium – 2020. március 11. napján videokonferencia formájában közzétett tájékoztatásán alapulnak. Ha a fenntartó tájékoztatása alapján további, vagy más intézkedések szükségesek, arról értesítjük a műegyetemi polgárokat.

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedésekről szóló 2020. március 11-i tájékoztató

2020. 03. 11.

Hírcsoport: