A sikertelen vagy nem teljesített évközi tanulmányi cselekmények ismétlése, javítása, pótlása

A félév végével közelednek a tárgyi tanulmányi cselekmények lebonyolításával kapcsolatos teendők. Erről szeretnék most tájékoztatót adni.
A BME Koordinációs Bizottsága döntött az egyetemi intézkedésekről 2020. március 16-án a “Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedések, tanulmányi munka szervezésére és a tavaszi félév rendjére vonatkozó rendelkezések”címmel. Ennek a rendelkezéseknek a 12. pontja határozza meg a lehetőségeket és a teendőket. (lásd: http://www.bme.hu/hirek/20200512/Tajekoztato_a_koronavirus_helyzetrol)
„A sikertelen vagy nem teljesített évközi tanulmányi cselekmények ismétlésére, javítására, pótlására a tanulmányi teljesítményértékelési tervben meghatározott lehetőségeken túl, még további egy, díjmentes lehetőséget kell biztosítani a vizsgaidőszak tizedik napjáig. A tantárgykövetelményben az ismétlések, javítások, pótlások számának korlátozására vonatkozó előírások a jelen helyzetben nem alkalmazhatók.”
A BME Építészmérnöki Kar az intézkedések keretei között az alábbi szabályokat hozza és kéri fel a tanszékeket, hogy ezen intézkedések szerint járjanak el:
1. A féléves beadások rendje:

  • 2020. május 18-ig a félévközi feladatok leadásai;
  • 2020. május 22-ig a féléves tervfeladatok leadásai;
  • 2020. május 29-ig a félévközi feladatok és tervfeladatok pótbeadása díjmentesen;
  • 2020. június 2-ig a félévközi feladatok és tervfeladatok pótbeadása különeljárási díj befizetése mellett.

2. A zh. pótlások rendje
A kar tanszékei a vizsgaidőszak első 10 napja során a teljesítményértékelési tervben meghatározott pótlási lehetőségeken túl tantárgyanként további egy alkalmat hirdetnek. Ezzel egyidejűleg, az eddigiekhez képest egyel több alkalom igénybevétele díjmentes. A pótló alkalmak igénybevétele önmagában nem lehet hivatkozási alap halasztott vizsgaalkalmak kérvényezésénél.

2020. 05. 14.

Hírcsoport: