Urbanisztika Tanszék

Tanszékvezető: Szabó Árpád DLA

A BME Építészmérnöki Kar Urbanisztika Tanszéke 1929 óta a településekkel kapcsolatos tervezés oktatásának és kutatásának egyik központja Magyarországon.

A települési környezet különböző léptékű alakítása multidiszciplináris megközelítést, térbeli gondolkodást, kreativitást, a társadalmi-gazdasági változásokra reagáló interaktív és együttműködő szemléletet követel.

Az építészmérnöki képzésben a környezetre érzékeny építészeti tervezés és a sajátos tér és időbeliséggel rendelkező városépítészeti tervezést oktatjuk, míg a mesterképzési szinten, a kar doktori iskoláiban és a felsőfokú szakirányú képzéseken a településtervezéshez szükséges, az urbanisztika komplexitására épülő tudást adunk át.

Folyamatosan megújuló oktatásunk kutatásainkra, gyakorlati tapasztalatainkra és nemzetközi kapcsolatrendszerünkre támaszkodik, az építészet és az urbanisztika nyitott kapcsolatát érzékelteti, a tervezés és a kutatás egységét erősíti.

Diákjainkat minden erőnkkel és szakmai tudásunkkal támogatjuk, hogy önállóan rátaláljanak képességeiknek és érdeklődésüknek megfelelő szakterületre, elsajátítsák a településekkel foglalkozó építészmérnökök, urbanisták szakmagyakorlásához elengedhetetlenül szükséges tervezési ismereteket, komplex-interaktív szemléletet, a szakmaközi együttműködés és az új, állandóan változó hazai és nemzetközi tudásanyag alkalmazásának igényét.